Strategiebepaling


Tijdens het kennismakingsgesprek nemen we samen uw plannen, wensen en doelstellingen door. Met uw kennis van uw branche en onze expertise komen we op basis van dit gesprek tot een helder stappenplan.

Projectmanagement

Het bovengenoemde stappenplan fungeert als een helder en overzichtelijk opgesteld blauwdruk voor het project. De overleg- en evaluatiemomenten die in het plan zijn opgenomen garanderen bovendien dat we snel en adequaat kunnen schakelen bij onverwachte koerswijzigingen. Vanzelfsprekend houden we tijdens het hele proces nauwlettend de vinger aan de pols.

Design en ontwikkeling

Op basis van het stappenplan gaan we aan de slag met de uitvoering. Afhankelijk van de opdracht en uw wensen kunt u daarbij denken aan het ontwikkelen van een geschikte huisstijl die past bij wat u wilt uitstralen, het opzetten van een sociaal netwerk en/of het bouwen van een site met een goede functionaliteit en een prikkelende gebruikerservaring.

Overdracht

Nadat het project is voltooid, dragen we het aan u over. U krijgt van ons een GDGN training zodat u met uw nieuwe tools en inzichten aan de slag kunt om uw doelstelling te bereiken.

Support

Een opdracht is voor ons een continu proces en we verliezen u dan ook niet uit het oog. We blijven u graag terzijde staan met advies en hulp, ook nadat de overdacht heeft plaatsgevonden.